അച്ഛന്മാരിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന 10 ഗുണങ്ങൾ (അമ്മമാരിൽ നിന്നല്ല!!!!)

ഉറപ്പായും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ അച്ഛനെ പോലെയോ അമ്മയെ പോലെയോ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇനി പറയുന്ന 10 ഗുണങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് അമ്മയെക്കാളേറെ അച്ഛനിൽ നിന്നു ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത.

1 കണ്ണിന്റെ നിറം; നീല, പച്ച, ഗ്രെയ്‌ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ:

    നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണിന്റെ നിറം എന്താണെന്നു അത്ഭുതപെടുന്നുണ്ടാകും അല്ലെ ? പൊതുവെ കടുത്ത നിറങ്ങൾ ആയ ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആണ് എപ്പോഴും dominant  .അതായതു ഇപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരിൽ ആർകെങ്കിലും ഒരാളുടെ കണ്ണ് ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ  കണ്ണുകളും അതേ നിറം തന്നെ ആകാൻ ആണു സാധ്യത. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ കണ്ണ് ബ്രൗണും അച്ഛന്റെ കണ്ണ് നീലയും ആയാൽ കുഞ്ഞിന് അച്ഛന്റെ നീല കണ്ണുകൾ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. 

2 അച്ഛന്റേതു പോലത്തെ ചുണ്ടുകൾ:

   ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞു എങ്ങിനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയാൻ നമ്മൾ  എല്ലാവർക്കും ആകാംഷയുണ്ടാകും, നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം എങ്ങിനെ ആയിരിക്കും എന്നതാവും അതിൽ ഒന്നാണ് ചുണ്ടുകൾ. fuller lips എപ്പോഴും അധിപത്യമേറിയ ഒരു സവിശേഷതയാണ്, ഇതു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു ഉറപ്പിക്കാം കുഞ്ഞിനും ഇതുണ്ടാകും എന്നത്.

3 മുടിയുടെ നിറവും തരവും:

   കുഞ്ഞിന് ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത മുടി ആയിരിക്കുമോ, നീണ്ടതോ അതോ ചുരുണ്ടതോ ആയിരിക്കുമോ? കണ്ണിന്റെ നിറം പോലെ ഇതും അച്ഛന്റേതു പോലെ തന്നെ ആകുമോ ? എന്നാൽ, അതേ. കടുത്ത നിറമുള്ള മുടിയായിരിക്കും കുഞ്ഞിനുണ്ടാവാൻ സാധ്യത അതിപ്പോൾ അവൾ മുടി ഇല്ലാതെ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി പിന്നീട് വരുന്ന മുടിയിഴകൾ അങ്ങിനെ ആയിരിക്കും. എന്നാലും അച്ഛനിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ജീനുകൾ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മുടിയുടെ നിറത്തിനെയും തരത്തിനെയും തീരുമാനിക്കുന്ന വലിയൊരു ഘടകം. 

4 കുട്ടികളിലെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ:

    ഒരു ജീനുകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നർമ്മബോധവാന്മാർ ആക്കുന്നില്ല, അതു സമൂഹവുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ  നമുക്കു  കിട്ടുന്നൊരു  കഴിവാണ്. മറിച്ചു നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകൾ വരുന്നത് ജീൻസ് മൂലമാണ്, ഇതിൽ നർമ്മതോട് ചായ്‌വ് തോന്നിക്കുന്ന കഴിവും ഉൾപെടും. അതുകൊണ്ടു അച്ഛൻ തമാശകൾ പറയുമ്പോൾ, അച്ഛനെ നോക്കികൊണ്ട്‌ തന്നെ അതു മനസ്സിലാക്കാൻ കുഞ്ഞിനു ഈ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് പറ്റുന്നു.

5 കുഞ്ഞു ഉറങ്ങുന്ന രീതി:

   കുഞ്ഞു ഉറക്കത്തിൽ തിരിയുകയും മറിയുകയും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇതിനു കാരണം അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. ഉറങ്ങുന്ന രീതികളും അച്ഛനിൽ നിന്നു തന്നെ ആണു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതു വളരെ നല്ല ആഴമേറിയ സമാധാനപരമായ ഉറക്കമായിരിക്കും, ഏതു ശബ്ദം കേട്ടാലും ഉണരാത്ത ഉറക്കം. പക്ഷെ insomnia പോലെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ അച്ചന്മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതും കുഞ്ഞിനു വന്നെന്നിരിക്കാം.

6 കുഞ്ഞിന്റെ തൂക്കവും പൊക്കവും:

   അതേ വീണ്ടും കുഞ്ഞിന്റെ പൊക്കവും തൂക്കവും ജനിതകം തന്നെ ആണു തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്താണെന്നു വെച്ചാൽ അച്ഛനു നല്ല പൊക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്കും അത്രയും തന്നെ പൊക്കം വെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 'അമ്മ പൊക്കം കുറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പൊക്കം തീരെ കുറവല്ലെങ്കിലും അച്ഛന്റെ അത്രയും ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി തൂക്കത്തിന്റെ കാര്യവും തീരുമാനിക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ ജീൻസ് തന്നെ ആണു. അച്ഛന്റെ തൂക്കം തന്നെ ആണു മിക്കപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തൂക്കത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

7 ഒരേപോലെയുള്ള വിരലടയാളങ്ങൾ:

    ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും വിരലടയാളങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെ ആണെന്ന് പറയില്ല. ചിലപ്പോൾ അച്ഛന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും വിരലടയാളങ്ങൾ തമ്മിൽ സാദൃശ്യം ഉണ്ടാകാം എന്നു മാത്രം, കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ആർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള വിരലടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ശ്രെദ്ധിച്ചാൽ മനസിലാകും അച്ഛന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും കൈപ്പത്തിയിലുള്ള വരകൾ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും

8 റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള മനോധൈര്യം:

   നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഹ്യൂമർ സെൻസ് പോലെയുള്ള വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകൾ ജനിതകങ്ങൾ വഴി കിട്ടിയേക്കാം. അങ്ങിനെ വേറെ ചിലതാണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്ന സ്വഭാവവും അതിനെ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നേരിടുന്നതും. നമ്മൾ തന്നെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള  ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവു റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ശ്രെദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും അങ്ങിനെ ആവാനാണ് സാധ്യത. 

9 പല്ലിന്റെ ഘടനയും മറ്റു പ്രശ്നനങ്ങളും:

    കുട്ടിയുടെ അച്ഛനു cavities ഉണ്ടോ? കുട്ടിക്കും ഉണ്ടായേക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് പല്ലുകളുടെ പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അവരുടെ അച്ഛനും അതു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണു. പല്ലുകൾ തമ്മിൽ വിടവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതു പോലും ജനിതകമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കു മുന്വിധിയോടുകൂടി  കുട്ടിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല, എന്നാലും അച്ഛനു ഈ പറയുന്ന പ്രശനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനു അതു ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കു തള്ളി കളയാനാവില്ല.

10 നുണക്കുഴി: സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം:

      ഒരു കുഞ്ഞു നുണകുഴിയോട് കൂടി ചിരിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറം കോമളമായ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. കുട്ടിയുടെ അച്ഛനു നുണകുഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനും ചിലപ്പോൾ കവിളുകളിൽ ഉണ്ടാകും രണ്ടു കുഞ്ഞി കുഴികൾ.

ജീവതത്തിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ചിരികുമ്പോഴോ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോഴോ അവൾ കാണാൻ അവളുടെ അച്ഛനെപോലെയാണെന്നു നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്കു പരിചിതമായ സവിശേഷതകൾ മുന്നിട്ടു നില്കും അപ്പോൾ.

സൈന്റിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ആലോചനകൾക്കൊക്കെ മറുപടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എലിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഏകദേശം മനുഷ്യരിൽ ഉള്ള 99 % ജീൻസിനും ഒരു എലിയിൽ കൗണ്ടർപാർട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് . ജനറ്റിക്സ് റിസേർച്ചേഴ്‌സ് മറ്റു ഡോർമെൻറ് ആയ ജീൻസുകളെ  കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടി  അച്ഛന്റെ ജീൻസുകളാണ് കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും മികവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നു തെളിയിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടു നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനെ പോലെയാണ് എന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. 

loader