युद्धमुष्टि - नाम का मतलब

नाम - युद्धमुष्टि

नामांक - 8

नाम का मतलब - One who fights with his fists

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - वृश्चिक

भाग्यशाली रुद्राक्ष - तीन मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - माणिक्य

loader