यमदूत - नाम का मतलब

नाम - यमदूत

नामांक - 3

नाम का मतलब - Yama's messenger sent to bring the departed spirit to the seat of judgement

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - वृश्चिक

भाग्यशाली रुद्राक्ष - तीन मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - माणिक्य

loader