स्वयम्भु, स्वयम्भू - नाम का मतलब

नाम - स्वयम्भु, स्वयम्भू

नामांक - 2

नाम का मतलब - Self existent

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - कुंभ

भाग्यशाली रुद्राक्ष - सात मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - नीलम

loader