स्‍थण्दीलेयु - नाम का मतलब

नाम - स्‍थण्दीलेयु

नामांक - 2

नाम का मतलब - Belonging to a sacrificial ground

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - कुंभ

भाग्यशाली रुद्राक्ष - सात मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - नीलम

loader