श्रीक्रियारूपिणी - नाम का मतलब

नाम - श्रीक्रियारूपिणी

नामांक - 5

नाम का मतलब - Incarnation of goddess of fortune

लिंग - Girl

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - कुंभ

भाग्यशाली रुद्राक्ष - सात मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - नीलम

loader