शैलाराजासुता - नाम का मतलब

नाम - शैलाराजासुता

नामांक - 6

नाम का मतलब - Daughter of the king of mountains

लिंग - Girl

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - कुंभ

भाग्यशाली रुद्राक्ष - सात मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - नीलम

loader