फलक - नाम का मतलब

नाम - फलक

नामांक - 2

नाम का मतलब - Used in the construction of a chariot or in the extraction of the soma juice

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - धनु

भाग्यशाली रुद्राक्ष - पांच मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - माणिक्य

loader