निरय - नाम का मतलब

नाम - निरय

नामांक - 1

नाम का मतलब - Hell personified as a son of bhaya and mrityu

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - वृश्चिक

भाग्यशाली रुद्राक्ष - तीन मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - माणिक्य

loader