मनोमात्रा - नाम का मतलब

नाम - मनोमात्रा

नामांक - 2

नाम का मतलब - One who can change forms according to will

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - सिंह

भाग्यशाली रुद्राक्ष - एक मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - माणिक्य

loader