हिंसा - नाम का मतलब

नाम - हिंसा

नामांक - 6

नाम का मतलब - Injury personified as the wife of adharma and daughter of lobha and nishkriti

लिंग - Girl

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - कर्क

भाग्यशाली रुद्राक्ष - दो मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - मोती

loader