बुद्धिकर्मा - नाम का मतलब

नाम - बुद्धिकर्मा

नामांक - 5

नाम का मतलब - Desirous of acquiring wisdom

लिंग - Girl

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - वृषभ

भाग्यशाली रुद्राक्ष - छह मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - हीरा

loader